Bột bả

27/06/2016 Sản phẩm

botba

  Bột bả, trét dùng cho bề mặt nội thất và ngoại thất, tạo phẳng các bề mặt hồ vữa, bê tông, bê tông đúc sẵn để che lấp các lỗ nhỏ hoặc các khiếm khuyết khác của bề mặt nội thất trước khi sơn lớp lót và sơn hoàn thiện. Thông số kỹ thuật […]